Fetchcord


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:25 pm


Czym jest Fetchcord?

Fetchcord jest dodatkowym oprogramowaniem dla systemu Linux pozwalającym wyswietlać informacje o systemie w aplikacji Discord jako status.

Fetchcord

Jak zainstalować Fetchcord?

Przed instalacją należy upewnić się, czy są zainstalowane Python i PIP.

Następnie, aby zainstalować Fetchcord wykonujemy komendę:

pip3 install fetchcord

Po zainstalowaniu można uruchomić aplikację w domyślnej konfiguracji wpisując komendę:

fetchcord

Jeśli komenda fetchcord nie zadziała to najprawdopodobniej należy dopisać ścieżkę uruchomieniową do zmiennej systemowej PATH. W tym celu należy uruchomić plik .bashrc lub .zshrc lub inny w zależności od posiadanej powłoki i dopisać w nim linijkę:

export PATH="$HOME/.local/bin:$PATH"

Po dodaniu wpisu zapisujemy plik i restartujemy terminal. Komenda fetchord powinna wykonać się bez problemów.

Uruchamianie Fetchcord jako usługa systemowa

Istnieje możliwość, aby uruchomić Fetchcord jako usługę systemową. W tym celu należy wykonać kilka komend. Na początek należy pozwolić na zainstalowanie pliku usługi dla konkretnego użytkownika posługując się komendą:

fetchcord --install

Komenda ta spowoduje utworzenie linku symbolicznego (w systemie Windows można porówać to ze skrótem do pliku).

Następnie usługę należy uruchomić przy pomocy komendy:

systemctl --user enable --now fetchcord

Jeśli wszystko jest w porządku to w statusie Discorda powinny się pojawiać domyślnie naprzemiennie informacje o systemie i sprzęcie. W przypadku problemów należy wyedytować plik usługi:

~/.local/share/systemd/user/fetchcord.service

W nim edytujemy linię ExecStart w sekcji [Service] na ścieżkę bezwzględną do aplikacji fetchcord. Przykładowy wpis będzie wyglądał jak w opisanej sekcji poniżej:

[Service]
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1
ExecStart=/home/<nazwa_uzytkownika>/.local/bin/fetchcord --nohardware --noshell --nohost --noconfig --time 60 -p
Restart=always
RestartSec=10

Po podmianie wpisu ponawiamy próbę uruchomienia usługi Fetchcord opisaną wcześniej.

Zmienne programu Fetchcord

Działanie programu Fetchcord można modyfikować do własnych potrzeb. W tym celu należy wykorzystać zmienne, które dopisujemy do komendy uruchomieniowej programu lub w linii ExecStart usługi.

Lista możliwych opcji znajduje się poniżej:

--nodistro - pominiecie informacji o dystrybucji

--nohardware - pominiecie informacji o sprzęcie

--noshell - pominiecie informacji o terminalu i używanej powłoce systemowej

--nohost - pominiecie informacji o hoście

--time, -t, - ustawia czas rotacji opisów

--pause-cycle - dodaje dodatkową pauzę, przerywa działanie Fetchcorda (opcja przydatna, gdy chcemy wyświelać również inne statusy z aplikacji lub gier komputerowych)

Dodatkowo można użyć opcji:

--update - aktualizuję bazę sprzętu

--debug - debuguje Fetchcord

--memtype - określa jednostkę dla pamięci RAM (MB lub GB)

Plik konfiguracyjny programu Fetchcord

Fetchcord można skonfigurować, aby wyświetlał znacznie więcej informacji niż domyślnie – na przykład temperatury podzespołów lub dłuższe nazwy sprzętu i znacznie więcej. W tym celu należy wyedytować plik:

~/.config/neofetch/config.conf

Opcji konfiguracji jest bardzo dużo, wszystkie są opisane w komentarzach tego pliku.