dnf – dodatkowe repozytoria


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:18 pm


W tym rozdziale znajdziesz opcjonalne repozytoria dla oprogramowania niedostępnego w oficjalnym repozytorium i RPM Fusion.

Opera

sudo tee /etc/yum.repos.d/opera.repo <<RPMREPO
[opera]
name=Opera packages
type=rpm-md
baseurl=https://rpm.opera.com/rpm
gpgcheck=1
gpgkey=https://rpm.opera.com/rpmrepo.key
enabled=1
RPMREPO

Instalacja wersji stabilnej:

sudo dnf install opera-stable

Instalacja wersji deweloperskiej:

sudo dnf install opera-developer

Microsoft Edge

Zaimportuj klucz:

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

Dodaj repozytorium:

sudo dnf config-manager --add-repo https://packages.microsoft.com/yumrepos/edge

Zaktualizuj repozytoria:

sudo dnf update

Zainstaluj przeglądarkę – dostępna jest w trzech wersjach:

a) wersja stabilna

sudo dnf install microsoft-edge-stable

b) wersja beta

sudo dnf install microsoft-edge-beta

c) wersja deweloperska

sudo dnf install microsoft-edge-dev

Microsoft Teams

Zaimportuj klucz:

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

Dodaj repozytorium:

sudo tee /etc/yum.repos.d/ms-teams.repo << 'EOL'
[teams]
name=teams
baseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/ms-teams
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
EOL

Zaktualizuj repozytoria:

sudo dnf update

Zainstaluj Teams:

sudo dnf install teams

Microsoft Visual Studio Code

Zaimportuj klucz:

sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc

Dodaj repozytorium:

sudo sh -c 'echo -e "[code]\nname=Visual Studio Code\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/vscode\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/vscode.repo'

Zaktualizuj repozytoria:

sudo dnf update

Zainstaluj Visual Studio Code:

sudo dnf install code

Microsoft Skype

Dodaj repozytorium:

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/skype-stable.repo https://repo.skype.com/rpm/stable/skype-stable.repo

Zainstaluj Skype for Linux:

sudo dnf install skypeforlinux