dnf – obsługa menedżera pakietów w terminalu


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:15 pm


O dnf słów kilka

Każda dystrybucja systemu Linux posiada menedżer pakietów, który umożliwia instalację oprogramowania z tak zwanych „repozytoriów”. Repozytoria to nic innego jak „zbiór oprogramowania”, który znajduje się na serwerach.

W Fedorze domyślnym menedżerem pakietów, dostępnym na tym systemie jest dnf – nazywany również jako „dandified yum”, gdyż jest następną generacją menedżera pakietów yum istniejącego w Fedorze do wersji 22.

Podstawowa obsługa dnf

Działanie menedżera pakietów dnf opiera się na wydawaniu komend w konsoli. Nie jest to trudne, a poniższa ściąga umożliwi szybkie wdrożenie.

Lista najczęściej używanych komend (jeśli nie jesteś zalogowany na koncie root, a jesteś administratorem – każdą należy poprzedzić komendą sudo):

  • wyszukanie oprogramowania
dnf search <fraza/pakiet>
  • instalacja oprogramowania
dnf install <nazwa pakietu>
  • reinstalacja oprogramowania
dnf reinstall <nazwa pakietu>
  • aktualizacja systemu
dnf upgrade

lub

dnf update
  • usuwanie oprogramowania (z zależnościami lub bez, w zależności od konfiguracji dnf)
dnf remove <nazwa pakietu>
  • usuwanie niepotrzebnych zależności
dnf autoremove
  • czyszczenie pamięci podręcznej
dnf clean
  • informacje o pakiecie
dnf info <pakiet>