Przygotowanie nośnika


Data opublikowania: 19 kwietnia, 2023 10:51 pm


Poniżej znajdziesz szczegółowy opis tworzenia nośników USB w celu instalacji systemu Fedora.

Windows

Rufus

 1. Pobierz oprogramowanie Rufus z oficjalnej strony: https://rufus.ie/
 2. Uruchom program Rufus.
Rufus - ikona programu
 1. Wybierz pendrive, na którym umieścisz zawartość obrazu ISO [1], oraz wybierz plik obrazu ISO [2]. Po wybraniu nośnika i obrazu systemu, kliknij na przycisk START [3].
Rufus - okno programu
 1. Na pytanie o obraz „ISOHybrid” odpowiedz twierdząco z domyślną opcją „Zapisz w trybie Obraz ISO (zalecane)”.
Rufus - okno programu
 1. Na zapytanie dotyczące pobrania Syslinux także odpowiedz twierdząco.
Rufus - okno programu
 1. Rufus zapyta o format nośnika – jeśli jesteś pewny wyboru, potwierdź przyciskiem OK.
  Ważne! Dane na nośniku zostaną utracone!
Rufus - okno programu
 1. Rufus rozpoczyna przygotowanie bootowalnego pendrive. To może chwilę potrwać w zależności od zastosowanego nośnika.
 2. Gdy Rufus zakończy przygotowywanie nośnika zamknij okno programu. Teraz możesz użyć pendrive w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Balena Etcher

 1. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Balena Etcher ze strony: https://www.balena.io/etcher/
 2. Uruchom program Balena Etcher.
Balena Etcher - ikona programu
 1. W głównym menu wybierz opcję „Flash from file” i wskaż plik z obrazem ISO.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po wybraniu obrazu kliknij na przycisk „Select target”, aby wybrać pendrive.
Balena Etcher - okno programu
 1. Wskaż pendrive na który zostanie przeniesiona zawartość pliku obrazu ISO i potwierdź decyzję przyciskiem „Select”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Kliknij na przycisk „Flash!”, aby rozpocząć formatowanie i przygotowanie nośnika.
  Ważne! Dane na nośniku zostaną utracone!
Balena Etcher - okno programu
 1. Poczekaj na zakończenie formatowania nośnika i kopiowania plików.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po zakończeniu działania zamknij okno programu. Przygotowany pendrive możesz użyć w celu przetestowania bądź instalacji systemu.
Balena Etcher - okno programu

Ventoy

 1. Pobierz plik zip przeznaczony dla systemu Windows z tej strony: https://www.ventoy.net/en/download.html
 2. Rozpakuj plik zip i przejdź do rozpakowanego katalogu.
 3. Uruchom plik Ventoy2Disk.exe
Ventoy - ikona programu
 1. Wybierz nośnik z listy urządzeń [1] i kliknij na przycisk „Install” [2].
Ventoy - okno programu
 1. Ventoy zapyta się o sformatowanie nośnika pierwszy raz – jeśli jesteś pewny, potwierdź.
Ventoy - okno programu
 1. Dla pewności Ventoy ponowi to pytanie – jeśli jesteś pewny, potwierdź.
  Ważne! Dane na nośniku zostaną utracone!
Ventoy - okno programu
 1. Poczekaj na sformatowanie urządzenia i przygotowanie nośnika. O sukcesie zostaniesz poinformowany w komunikacie.
Ventoy - okno programu
 1. Otwórz Eksplorator Windows, odszukaj napęd z etykietą „Ventoy” i otwórz go.
Ventoy - Eksplorator Windows
 1. Skopiuj pobrany plik obrazu ISO bezpośrednio na dysk.
Ventoy - okno programu
 1. Po skopiowaniu pliku możesz użyć ten nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Fedora Media Writer

 1. Pobierz i zainstaluj Fedora Media Writer ze strony: https://getfedora.org/pl/workstation/download/
 2. Uruchom program Fedora Media Writer.
Fedora Media Writer - ikona programu
 1. Z menu programu możesz wybrać wersję Fedory, dostępną do instalacji lub wskazać pobrany wcześniej plik obrazu ISO.
Fedora Media Writer - okno programu
 1. Jeśli wybrałeś z listy konkretną wersję systemu, pojawi się jej opis szczegółowy wraz z przyciskiem „Utwórz Live USB” – kliknij na niego, aby rozpocząć tworzenie nośnika.
Fedora Media Writer - okno programu
 1. Wybierz nośnik z listy [1] i kliknij na przycisk „Zapisz na dysk” [2].
  Ważne! Dane na nośniku zostaną utracone!
Fedora Media Writer - okno programu
 1. Po sformatowaniu i utworzeniu pendrive możesz zamknąć okno programu. Możesz użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Linux

Ventoy – wersja z Web GUI

 1. Pobierz plik zip przeznaczony dla systemu Linux z tej strony: https://www.ventoy.net/en/download.html
 2. Rozpakuj plik tar.gz i przejdź do rozpakowanego katalogu.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na puste pole menedżera plików i wybierz opcję Otwórz tutaj terminal lub podobnie brzmiącą. Jeśli nie ma tej opcji do wyboru, otwórz terminal i przejdź do katalogu z rozpakowanym Ventoyem.
Ventoy - uruchomienie programu
 1. Uruchom plik VentoyWeb.sh z uprawnieniami roota.
sudo ./VentoyWeb.sh
 1. Przejdź na stronę wskazaną w terminalu – najczęściej http://127.0.0.1:24680
Ventoy - uruchomienie programu
 1. Po załadowaniu strony wybierz nośnik [1] i kliknij przycisk Install [2].
Ventoy
 1. Ventoy zapyta o sformatowanie nośnika pierwszy raz – jeśli jesteś pewny, naciśnij OK.
Ventoy - okno programu
 1. Dla pewności Ventoy zada ponownie to pytanie – jeśli jesteś pewny, naciśnij OK.
  Ważne! Dane na nośniku zostaną utracone!
Ventoy - okno programu
 1. Po zakończeniu tworzenia bootowalnego nośnika przejdź do urządzenia z etykietą Ventoy i skopiuj plik obrazu ISO.
Ventoy - okno programu
 1. Po zakończeniu kopiowania możesz użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Balena Etcher

 1. Pobierz oprogramowanie Balena Etcher dla Linux ze strony: https://www.balena.io/etcher/

INFORMACJA

W niektórych dystrybucjach Balena Etcher może być do zainstalowania z poziomu repozytorium. Polecam zapoznać się z dostępnymi pakietami repozytorium twojej dystrybucji.


 1. Rozpakuj pobrany plik, przejdź do katalogu z Balena Etcher i uruchom plik balenaEtcher-x.x.xxx-x64.AppImage.
 2. (Opcjonalnie) Jeśli plik nie ma uprawnień do uruchomienia – kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, wybierz z menu Właściwości. W zakładce Uprawnienia zaznacz opcję Wykonywalny lub podobną. Zapisz zmiany i ponownie uruchom plik.
Balena Etcher - ikona programu
 1. W głównym menu wybierz opcję „Flash from file” i wskaż plik z obrazem ISO.
Balena Etcher - okno programu
 1. Gdy obraz zostanie wybrany, kliknij na przycisk „Select target”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Wskaż nośnik, który ma zostać wykorzystany i potwierdź decyzję przyciskiem „Select”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po dokonaniu wyboru kliknij na przycisk „Flash!”, aby rozpocząć formatowanie nośnika.
  Ważne! Dane na nośniku zostaną utracone!
Balena Etcher - okno programu
 1. Program sformatuje nośnik, skopiuje zawartość obrazu na niego oraz zweryfikuje poprawność.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po ukończeniu tworzenia nośnika możesz zamknąć okno programu i użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.
Balena Etcher - okno programu

dd


UWAGA!

To jest najbardziej zaawansowana metoda zapisu, używać z rozwagą!


 1. Podłącz pendrive i otwórz terminal.
 2. Zlokalizuj podłączony pendrive:
lsblk

W przykładzie jest to 8GB pendrive oznaczony jako sdf.

dd
 1. Przejdź do katalogu, gdzie pobrany został obraz systemu komendą cd. Jeśli przykładowo umieściłeś go w katalogu Pobrane wykonaj komendę:
cd Pobrane
 1. Uruchom program dd z uprawnieniami administratora, aby rozpocząć kopiowanie. Składnia programu jest następująca:
sudo dd if=<nazwa_pliku_iso> of=/dev/sdX bs=1024k status=progress
 • parametr if – wskazuje nazwę pliku obrazu iso
 • parametr of – to zlokalizowany nośnik danyc, gdzie sdX to konkretny identyfikator nośnika
 • parametry bs oraz status pozostawiamy bez zmian

Poniżej przykład komendy:

sudo dd if=Fedora-Workstation-Live-x86_64-34-1.2.iso of=/dev/sdf bs=1024k status=progress
 1. Po zakończeniu kopiowania możesz użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Płyta DVD

Jeśli preferujesz wypalenie płyty DVD – nic nie stoi na przeszkodzie. Możesz użyć dowolnego oprogramowania do wypalania płyt z obsługą obrazów ISO.