zsh


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:25 pm


zsh jest jedną z wielu powłók systemowych nadającą się do interaktywnej pracy z systemem, jak również do wykonywania skryptów.

Instalacja zsh

Aby zainstalować powłokę zsh należy użyć komendy:

sudo dnf install zsh util-linux-user

Po zainstalowaniu zsh należy ustawić go jako główną powłokę systemową:

chsh -s $(which zsh)

Po zmianie powłoki należy się wylogować i zalogować ponownie do swojego konta lub uruchomić ponownie system.

oh-my-zsh

W celu ułatwienia konfiguracji powłoki zsh i rozszerzenia funkcjonalności warto zainstalować oh-my-zsh.

Zalety oh-my-zsh:

  • około 300 dostępnych pluginów
  • ponad 140 motywów
  • automatyczna, niezależna od systemu aktualizacja oh-my-zsh

Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz zainstalowany pakiet git – jeśli go nie masz zainstaluj komendą:

sudo dnf install git

Instalacja oh-my-zsh przy pomocy skyptu:

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/ohmyzsh/ohmyzsh/master/tools/install.sh)"

Modyfikacja konfiguracji odbywa się przy pomocy pliku .zshrc, który znajduje się w katalogu domowym użytkownika.


UWAGA!

Plik .zshrc jest plikiem ukrytym.


Aby rozpocząć konfigurację pliku wydaj polecenie:

nano ~/.zshrc

Najważniejsze zmienne:

  • wybór motywu:
ZSH_THEME="robbyrussell"

Lista motywów dostępna jest tutaj.

  • wybór pluginów:
plugins=(git)

Pluginy wypisuje się w nawiasie, każdy oddzielony spacją.

Lista pluginów dostępna jest tutaj.

  • automatyczna aktualizacja (bez zapytania)
DISABLE_UPDATE_PROMPT=true
  • wyłączenie automatycznych aktualizacji
DISABLE_AUTO_UPDATE=true

W przypadku wyłączenia automatycznych aktualizacji można je wykonać samodzielnie wykonując polecenie

omz update

Więcej informacji o dodatku oh-my-zsh – https://github.com/ohmyzsh/ohmyzsh