fstab – montowanie partycji


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:19 pm


Montowanie partycji na dyskach twardych odbywa się przy pomocy pliku fstab.

/etc/fstab

Aby dodać własny wpis należy wykonać kilka kroków.

Wyciąganie UUID

UUID jest potrzebne do identyfikacji dysków.

Aby wypisać listę partycji na dyskach użyj komendy:

lsblk

Aby wypisać rozpiskę identyfikatorów dysków i partycji użyj:

sudo blkid

Utworzenie katalogów do zamontowania dysków:

Utwórz katalogi poleceniem:

sudo mkdir -p /mnt/<twoj_nowy_folder>

Edycja fstab

Aby wyedytować plik z punktami montowania należy użyć edytora tekstu z uprawnieniami administratora:

sudo nano /etc/fstab

Wpis konfiguracyjny dla EXT4:

UUID=<UUID_partycji> /mnt/<twój_punkt_montowania>    ext4    defaults        0 2

Wpis konfiguracyjny dla NTFS:

UUID=<UUID_partycji> /mnt/<twój_punkt_montowania>	    ntfs-3g defaults	0	0

Po zapisaniu pliku punkty montowania można odświeżyć przy pomocy komendy:

sudo mount -a