Copr – oprogramowanie od społeczności


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:19 pmUWAGA!

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem Fedory ODRADZAMY instalację oprogramowania z Copr. W przypadku braków oprogramowania w dnf skorzystaj z bezpieczniejszego Flatpaka. Używanie Copr powinno być ostatecznością i tylko w przypadku, gdy WIESZ, CO ROBISZ!


O Copr słów kilka

Zdarza się, iż po zainstalowaniu dostępnych repozytoriów mimo wszystko pewne oprogramowanie jest niedostępne. Są to między innymi – niestandardowe kernele, czy oprogramowanie kompilowane ze źródeł, które nie posiadają paczek RPM. W tym celu można użyć Copr – prostego w obsłudze systemu budowy pakietów, prowadzonego przez społeczność Fedory. Z punktu widzenia użytkownika systemu, to zbiór mini-repozytoriów, które można dodać do systemu, uzyskując dostęp do dodatkowego oprogramowania.

Wbrew prostoty należy zwrócić uwagę na zagrożenia, które mogą wynikać z używania Copr.

Dlaczego nie zaleca się używania Copr?

  • Copr nie jest oficjalnie wspierany przez Fedorę.
  • Copr zawiera oprogramowanie udostępnianie przez społeczność – przez co mogą pojawiać się błędy.
  • Copr posiada pakiety, które mogą mocno ingerować w system operacyjny, co w katastrofalnym skutku może go unieruchomić.

Jak korzystać z Copr z poziomu konsoli?

Obsługa Copr dostępna jest z poziomu menedżera pakietów dnf, a składnia jest bardzo podobna. Zasadniczą róznicą między standardową instalacją pakietów jest to, że należy najpierw wyszukać repozytorium, a następnie je aktywować.

Oto lista komend, które są najczęściej używane:

  • wyszukiwanie frazy:
dnf copr search <fraza>
  • dodanie repozytorium od wskazanego użytkownika
dnf copr enable <user\repozytorium>
  • usunięcie repozytorium od wskazanego użytkownika
dnf copr disable <user\repozytorium>

Pozostałe komendy są identyczne jak w dnf – patrz rozdział dnf – obsługa menedżera pakietów w terminalu.