Aktualizacja systemu Fedora o wersję


Data opublikowania: 19 kwietnia, 2023 10:38 pm


Ten rozdział pokaże ci krok po kroku jak zaktualizować Fedorę w przypadku udostępnienia nowej wersji. Okres wydawniczy tej dystrybucji wypuszcza nową odsłonę dystrybucji co pół roku. Proces aktualizacji przebiega w kilku prostych krokach. Do wykonania tej procedury potrzebne jest konto z uprawnieniami administratora.


UWAGA w przypadku upgrade do wersji BETA!

 1. W przypadku, gdy system jest w wersji beta może być niestabilny. Upgrade wykonujesz na własne ryzyko.
 2. Gdy wersja beta przejdzie w wersję stabilną nie trzeba wykonywać żadnych dodatkowych kroków – wystarczy zaktualizować system standardowym sposobem.

Proces pełnej aktualizacji systemu Fedora

 1. Przed rozpoczęciem należy zaktualizować obecnie zainstalowane pakiety w systemie Fedora. Do tego celu użyj komendy:
  sudo dnf upgrade --refresh
 2. Usuń wszystkie nieużywane pakiety przy pomocy komendy:
  sudo dnf autoremove
 3. Proces aktualizacji systemu wymaga zainstalowania paczki 
  dnf-plugin-system-upgrade.
  Zainstaluj ją komendą:
  sudo dnf install dnf-plugin-system-upgrade
 4. Aby rozpocząć proces aktualizacji systemu należy wykonać komendę:
  sudo dnf system-upgrade download --releasever=XX
  Gdzie XX to numer wersji do której ma zostać zaktualizowany system – dla przykładu:
  sudo dnf system-upgrade download --releasever=38
  System zapyta się, czy na pewno wykonana została aktualizacja wszystkich pakietów w systemie. Jeśli tak, odpowiedz twierdząco wciskając odpowiedni klawisz i potwierdzając Enterem.
 5. Po dłuższej chwili system zasugeruje pakiety jakie zostaną pobrane – ich ilość oraz całkowity rozmiar pobierania. Potwierdź chęć pobierania wciskając odpowiedni klawisz i potwierdzając Enterem.
 6. Rozpoczyna się pobieranie. W zależności od posiadanego łącza może to potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut.
 7. System zapyta o import klucza (lub kilku kluczy) – odpowiedz na wszystkie twierdząco.
 8. Aby rozpocząć właściwy proces aktualizacji systemu uruchom ponownie system przy pomocy komendy:
  sudo dnf system-upgrade reboot
  Na ekranie pojawi się wskaźnik postępu. Podczas pracy nie można wyłączać komputera. 
 9. Jeśli proces aktualizacji powiedzie się możesz cieszyć się zaktualizowaną Fedorą do nowej wersji!

Rozwiązywanie problemów

Jak w każdym większym procesie aktualizacji nie wszystko może się udać. W tym celu zebrałem spotkane przeze mnie problemy mające miejsce w trakcie aktualizacji systemu.

Problem 1

System nie rozpoczął aktualizacji po wpisaniu komendy:
sudo dnf system-upgrade reboot
Komputer uruchomił się ponownie, mignął oknem aktualizacji, po czym uruchomił poprzednią wersję Fedory.

Rozwiązanie 1

Należy przeczytać logi przy pomocy komendy journalctl -xe

Jeśli znajduje się tam wpis:

Problem: Działanie spowodowałoby usunięcie tych chronionych pakietów:

Rozwiązaniem może okazać się ponowne uruchomienie komendy:

sudo dnf system-upgrade download --releasever=38