Kodeki multimedialne


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:20 pm


W przypadku problemów z wyświetlaniem obrazu, zdjęć lub dźwięku w aplikacjach, czy grach istnieje prawdopodobieństwo, iż brakuje w systemie bibliotek (kodeków). Aby poprawić błąd możesz skorzystać z komend poniżej.

Instalacja wtyczek GStreamer

Ta paczka naprawia większość błędów z dźwiękiem i obrazem.

sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,base} gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel

Instalacja Lame

Ta paczka doinstaluje Lame. Niektóre programy enkodujące/dekodujące wymagają jej do zapisu/odczytu plików MP3.

sudo dnf install lame\* --exclude=lame-devel

Aktualizacja grupy Multimedia

sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia