Obsługa padów


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2023 12:23 pm


XBox Series Wireless Controller

Otwartoźródłowe sterowniki dla kontrolerów XBox Series Wireless Controller.

xpadneo

  1. Zainstaluj pakiety dkms oraz git:
sudo dnf install dkms git
  1. Pobierz pliki z repozytorium xpadneo:
git clone https://github.com/atar-axis/xpadneo.git
  1. Przejdź do katalogu xpadneo:
cd xpadneo
  1. Uruchom plik install.sh z uprawnieniami administratora:
sudo ./install.sh
  1. Po instalacji zrestartuj system.