Przygotowywanie nośnika instalacyjnego


Data opublikowania: 25 października, 2022 10:04 pm


Poniżej znajdziesz szczegółowy opis tworzenia nośników USB w celu instalacji systemu Fedora.

Windows

Rufus

 1. Pobierz oprogramowanie Rufus z oficjalnej strony: https://rufus.ie/
 2. Uruchom program Rufus.
Rufus - ikona programu
 1. Wybierz pendrive, na którym ma zostać umieszczony obraz ISO [1]. Wybierz obraz ISO, który ma zostać umieszczony na pendrive [2]. Po wybraniu nośnika i obrazu systemu, kliknij na przycisk START [3].
Rufus - okno programu
 1. Na zapytanie o obraz „ISOHybrid” odpowiadamy twierdząco z domyślną opcją „Zapisz w trybie Obraz ISO (zalecane)”.
Rufus - okno programu
 1. Na zapytanie dotyczące pobrania Syslinux również odpowiadamy twierdząco.
Rufus - okno programu
 1. Rufus zapyta o format nośnika – jeśli jesteśmy pewni, potwierdzamy OK.
Rufus - okno programu
 1. Rufus rozpoczyna przygotowanie bootowalnego pendrive. To może chwilę potrwać w zależności od zastosowanego nośnika.
 2. Gdy Rufus zakończy przytowania można zamknąć okno programu i użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Balena Etcher

 1. Pobieramy i instalujemy oprogramowanie Balena Etcher ze strony: https://www.balena.io/etcher/
 2. Uruchamiamy program Balena Etcher.
Balena Etcher - ikona programu
 1. W głównym menu wybieramy opcję „Flash from file” i wskazujemy plik z obrazem ISO.
Balena Etcher - okno programu
 1. Gdy obraz zostanie wybrany, klikamy na przycisk „Select target”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Wskazujemy pendrive, który ma zostać wykorzystany i potwierdzamy decyzję przyciskiem „Select”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po dokonaniu wyboru klikamy na przycisk „Flash!” w celu rozpoczęcia.
Balena Etcher - okno programu
 1. Program rozpoczyna pracę – dokonane zostanie formatowanie nośnika, skopiowanie obrazu na nośnik i jego weryfikacja.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po ukończeniu tworzenia bootowalnego pendrive, można zamknąć okno programu i użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.
Balena Etcher - okno programu

Ventoy

 1. Pobieramy plik zip przeznaczony dla systemu Windows z tej strony: https://www.ventoy.net/en/download.html
 2. Rozpakowujemy plik zip i przechodzimy do rozpakowanego katalogu.
 3. Uruchamiamy plik Ventoy2Disk.exe
Ventoy - ikona programu
 1. Wybieramy nośnik z listy [1] i klikamy na przycisk „Install” [2].
Ventoy - okno programu
 1. Ventoy zapyta się o sformatowanie nośnika pierwszy raz – potwierdzamy.
Ventoy - okno programu
 1. Dla pewności Ventoy zada ponownie to pytanie – ponownie potwierdzamy.
Ventoy - okno programu
 1. Ventoy rozpoczyna przygotowanie środowiska dla bootowalnego pendrive. Sukces zostanie oznajmiony stosownym komunikatem.
Ventoy - okno programu
 1. W celu umieszczenia obrazu ISO na utworzonym nośniku otwieramy Eksplorator Windows. Odszukujemy pendrive z etykietą Ventoy i otwieramy go.
Ventoy - Eksplorator Windows
 1. Kopiujemy plik ISO na nośnik.
Ventoy - okno programu
 1. Po zakończeniu kopiowania można użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Fedora Media Writer

 1. Pobieramy i instalujemy Fedora Media Writer ze strony: https://getfedora.org/pl/workstation/download/
 2. Uruchamiamy program Fedora Media Writer.
Fedora Media Writer - ikona programu
 1. Z menu programu możemy wybrać wersję Fedory, jaką można zainstalować lub wskazać pobrany wcześniej obraz ISO.
Fedora Media Writer - okno programu
 1. W przypadku wybrania konkretnej wersji pojawi się opis szczegółowy wraz z przyciskiem „Utwórz Live USB” – klikamy na niego.
Fedora Media Writer - okno programu
 1. Wybieramy nośnik z listy [1] i klikamy na przycisk „Zapisz na dysk” [2].
Fedora Media Writer - okno programu
 1. Program rozpoczyna pracę – dokonane zostanie formatowanie nośnika, skopiowanie obrazu na nośnik i jego weryfikacja.
 2. Po ukończeniu tworzenia bootowalnego pendrive, można zamknąć okno programu i użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Linux

Ventoy

 1. Pobieramy plik zip przeznaczony dla systemu Linux z tej strony: https://www.ventoy.net/en/download.html
 2. Rozpakowujemy plik tar.gz i przechodzimy do rozpakowanego katalogu.
 3. Klikamy prawym przyciskiem myszy na puste pole menedżera plików i wybieramy opcję Otwórz tutaj terminal lub podobnie brzmiącą. Jeśli nie ma tej opcji do wyboru, otwórz terminal i przejdź do katalogu z rozpakowanym Ventoyem.
Ventoy - uruchomienie programu
 1. Uruchamiamy plik VentoyWeb.sh z uprawnieniami roota.
sudo ./VentoyWeb.sh
 1. Przechodzimy na stronę wskazaną w terminalu – najczęściej http://127.0.0.1:24680
Ventoy - uruchomienie programu
 1. Po załadowaniu strony wybieramy pendrive [1] i klikamy przycisk Install [2].
Ventoy
 1. Ventoy zapyta się o sformatowanie nośnika pierwszy raz – potwierdzamy.
Ventoy - okno programu
 1. Dla pewności Ventoy zada ponownie to pytanie – ponownie potwierdzamy.
Ventoy - okno programu
 1. Czekamy do ukończenia procesu tworzenia bootowalnego pendrive.
 2. Przechodzimy do utworzonego pendrive’a o etykiecie Ventoy i kopiujemy obraz systemu.
Ventoy - okno programu
 1. Po zakończeniu kopiowania można użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Balena Etcher

 1. Pobieramy oprogramowanie Balena Etcher dla Linux ze strony: https://www.balena.io/etcher/

INFORMACJA

W niektórych dystybucjach Balena Etcher może być do zainstalowania z poziomu repozytorium. Polecam zapoznać się z dostępnymi pakietami repozytorium twojej dystrybucji.


 1. Rozpakowujemy pobrany plik, przechodzimy do katalogu z Balena Etcher i uruchamiamy plik balenaEtcher-x.x.xxx-x64.AppImage.
 2. (Opcjonalnie) Jeśli plik nie ma uprawnień do uruchomienia – klikamy na nim prawym przyciskiem myszy, wybieramy Właściwości. W zakładce Uprawnienia zaznaczamy opcję Wykonywalny lub podobną. Zapisujemy zmiany i ponownie uruchamiamy plik.
Balena Etcher - ikona programu
 1. W głównym menu wybieramy opcję „Flash from file” i wskazujemy plik z obrazem ISO.
Balena Etcher - okno programu
 1. Gdy obraz zostanie wybrany, klikamy na przycisk „Select target”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Wskazujemy pendrive, który ma zostać wykorzystany i potwierdzamy decyzję przyciskiem „Select”.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po dokonaniu wyboru klikamy na przycisk „Flash!” w celu rozpoczęcia.
Balena Etcher - okno programu
 1. Program rozpoczyna pracę – dokonane zostanie formatowanie nośnika, skopiowanie obrazu na nośnik i jego weryfikacja.
Balena Etcher - okno programu
 1. Po ukończeniu tworzenia bootowalnego pendrive, można zamknąć okno programu i użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.
Balena Etcher - okno programu

dd


UWAGA!

To jest najbardziej zaawansowana metoda zapisu, używać z rozwagą!


 1. Podłącz pendrive i otwórz terminal.
 2. Zlokalizuj podłączony pendrive:
lsblk

W przykładzie jest to 8GB pendrive oznaczony jako sdf.

dd
 1. Przejdź do katalogu, gdzie pobrany został obraz systemu komendą cd. Jeśli przykładowo umieściłeś go w katalogu Pobrane wykonaj komendę:
cd Pobrane
 1. Uruchom program dd z uprawnieniami administratora, aby rozpocząć kopiowanie. Składnia programu jest następująca:
sudo dd if=<nazwa_pliku_iso> of=/dev/sdX bs=1024k status=progress
 • parametr if – wzkazuje nazwę pliku iso, na przykład Fedora-Workstation-Live-x86_64-34-1.2.iso (polecam nazwę bez spacji!)
 • parametr of – to zlokalizowany pendrive, gdzie sdX to konkretny identyfikator nośnika
 • parametry bs oraz status pozostawiamy bez zmian

Poniżej przykład komendy:

sudo dd if=Fedora-Workstation-Live-x86_64-34-1.2.iso of=/dev/sdf bs=1024k status=progress
 1. Po zakończeniu kopiowania można użyć nośnik w celu przetestowania bądź instalacji systemu.

Płyta DVD

Jeśli preferujesz wypalenie płyty DVD – nic nie stoi na przeszkodzie. Możesz użyć dowolnego oprogramowania do wypalania płyt z obsługą obrazów ISO.