Instalacja z wykorzystaniem protokołu SSH (opcjonalnie)


Data opublikowania: 27 października, 2022 12:02 pm


Jeśli posiadasz drugie urządzenie możesz skorzystać z połączenia SSH. Ułatwi to znacząco pracę przy instalacji systemu. Domyślnie instalator Arch Linux posiada zainstalowany serwer SSH, który jest aktywny i gotowy do pracy. Jedyne co należy zrobić to nadać hasło do konta root dla sesji live. Wykonanie poniższej komendy i dwukrotne wpisanie hasła ustawi je:

passwd

Następnie uruchom dowolnego klienta ssh i połącz się do maszyny podając jej:

  • IP
  • login: root
  • hasło nadane w poprzednim kroku

W systemie Linux możesz również użyć terminala o ile posiada komendę ssh. Połączenie wywołasz poleceniem:

ssh root@<adres_ip>
Notka:
<adres_ip> to adres IP urządzenia, na które chcesz się połączyć

Potwierdź połączenie nadanym wcześniej hasłem. W rezultacie powinieneś otrzymać dostęp do konta root w sesji live. Dzięki temu możesz kontynuować instalację oprogramowania z poziomu tej sesji.

Połączenie z urządzeniem przez SSH