Konfiguracja sieci


Data opublikowania: 27 października, 2022 7:16 pm


Konfiguracja sieci zależy od sytuacji jaką posiadasz w aktualnej sieci lokalnej. W przypadku podłączenia przewodowego oraz bezprzewodowego Wi-Fi, gdy jest włączona usługa DHCP urządzenie powinno otrzymać adres IP i całą konfigurację sieci.

Jeśli serwera DHCP nie ma lub istnieje problem z uzyskaniem adresu możesz skonfigurować adresację statycznie. Aby to uczynić sprawdź najpierw nazwę interfejsu jaki chcesz skonfigurować:

ip a

Następnie, gdy już znasz nazwę interfejsu, skonfiguruj połączenie poleceniem:

ip address add <adres_ip/maska_podsieci> broadcast + dev <interfejs>

Notka:
<adres_ip/maska_podsieci> - w tym miejscu wprowadź IP oraz maskę podsieci w formie dwucyfrowej, na przykład: 192.168.0.10/24
<interfejs> - nazwa interfejsu sieciowego, która nadana do karty sieciowej

Po skonfigurowaniu wykonaj ping do bramy domyślnej, a potem do sieci Internet.