Instalacja systemu Fedora


Data opublikowania: 14 kwietnia, 2022 1:40 am


Ten rozdział pokaże ci krok po kroku jak zainstalować Fedorę na komputerze. Na potrzeby tego poradnika wybrano standardową wersję, która jest najchętniej wybierana wśród użytkowników. Oparta o środowisko graficzne Gnome. Istnieją również inne środowiska graficzne, w tym przeznaczone dla słabszych komputerów – ich spis znajdziesz w rozdziale Pobieranie obrazu systemu Fedora.


UWAGA!

Proces instalacji może się różnić w przypadku wybrania innego środowiska graficznego niż przedstawiony w tym rozdziale.


 1. Po uruchomieniu komputera z płyty DVD lub dysku USB na ekranie powinno pojawić się menu uruchomieniowe systemu. Wybierz jedną z dwóch dostępnych opcji. Pierwsza opcja uruchomi nośnik od razu, druga – poprzedzi uruchomienie weryfikacją poprawności danych na nośniku (w przypadku płyty DVD lub wolnego nośnika USB może to trochę potrwać).

UWAGA!

Jeśli nośnik nie uruchomił się, sprawdź ustawienia kolejności bootowania nośników w BIOS/UEFI lub skorzystaj z Boot Menu, jeśli twoja płyta główna posiada taką opcję.

Pomoc odnośnie konfiguracji BIOS/UEFI znajdziesz w rozdziale Konfiguracja BIOS/UEFI


Instalacja Fedora
 1. Po uruchomieniu nośnika ukaże się okno powitalne, w którym możesz przetestować dystrybucję lub ją zainstalować. W tym poradniku przestawiona została instalacja, więc sugerujemy, abyś wybrał opcję Install to Hard Drive.
Instalacja Fedora
 1. Uruchomienie instalatora pozwoli ci wybrać język systemu podczas instalacji. Po wybraniu kliknij na przycisk Kontynuuj.
Instalacja Fedora
 1. W kolejnym kroku możesz dostosować ustawienia instalowanego systemu. Ustawienie dotyczące języka instalatora automatycznie sugeruje domyślne wartości dla klawiatury oraz daty i czasu. Możesz te ustawienia zmienić w tym momencie (patrz punkt 5 i 6) lub pozostać przy sugerowanych (przeskocz do punktu 7).
Instalacja Fedora
 1. Po wybraniu ustawień klawiatury możesz dodać lub usunąć układy klawiatury. Kliknij na przycisk +, aby dodać układ, , aby usunąć, przyciski ˄ i ˅ przestawiają ich kolejnosć. Z prawej strony możesz przetestować wybrany układ klawiatury. Po zakończeniu kliknij na przycisk Gotowe.
Instalacja Fedora
 1. Po wybraniu ustawień daty i czasu możesz wskazać obowiązującą strefę czasową, jak również zarządzać ustawieniami czasu sieciowego. Po zakończeniu kliknij na przycisk Gotowe.
Instalacja Fedora
 1. Po wybraniu opcji Miejsce docelowe instalacji rozpocznie się partycjonowanie dysku twardego.

UWAGA!

Partycjonowanie dysku jest najtrudniejszym momentem instalacji, który poważnie ingeruje w dane znajdujące się na dysku twardym. W przypadku instalacji obok Windowsa i/lub gdy instalujesz system pierwszy raz koniecznie wykonaj kopię zapasową danych!

Nieprawidłowe użycie może spowodować utratę zapisanych danych. Każdą akcję podejmujesz na własną odpowiedzialność!


Partycjonowanie dysku można wykonać w trzech wariantach:

 • automatycznym,
 • niestandardowym,
 • zaawansowanym.

Tryb automatyczny

Tryb automatyczny rozdysponuje wolne miejsce na dysku. Wystarczy, że wybierzesz dysk lub dyski i klikniesz na przycisk Gotowe. Jeśli wszystko powiedzie się, instalator pozwoli kontynuować instalację.

Instalacja Fedora

Tryb niestandardowy

Tryb niestandardowy pozwoli tobie samodzielnie – za pomocą kreatora – rozdysponować miejsce na dysku. Wybierz dysk lub dyski, zaznacz opcję Niestandardowa i kliknij na przycisk Gotowe, aby przejść do kolejnego kroku.

Instalacja Fedora

W kolejnym kroku wyświetli się lista zainstalowanych systemów (o ile takowe istnieją) oraz sugestia utworzenia nowej partycji i punktu montowania.

Do wyboru są następujące opcje:

 • standardowa partycja (ext4 lub fat32 dla EFI)
 • Btrfs (domyślnie wybierany w Fedorze)
 • LVM
 • Cienkie zabezpieczanie LVM

Po wybraniu jednej z opcji klikamy na przycisk +.

Instalacja Fedora

Na potrzeby tego poradnika wybierzemy standardową partycję ext4.

Warto wspomnieć jak należy przydzielić miejsce na dysku.

Jeśli uruchomiłeś instalator w trybie UEFI należy utworzyć minimum dwie partycje:

 • partycja główna, root – z punktem montowania / – format partycji ext4 – rozmiar dowolny (minimum 15 GB)
 • partycja uruchomieniowa EFI – z punktem montowania /boot/efi – format partycji fat32 – rozmiar zalecany 512 MB

Jeśli uruchomiłeś instalator w trybie BIOS/Legacy wystarczy utworzyć jedną partycję:

 • partycja główna, root – z punktem montowania / – format partycji ext4 – rozmiar dowolny (minimum 15 GB)
Instalacja Fedora

Opcjonalnie możesz wydzielić inne partycje – między innymi dla katalogu domowego. Należy utworzyć takową partycję z formatowaniem ext4 o dowolnej wielkości i wskazać punkt montowania /home.

W przypadku słabszych komputerów z małą pojemnością pamięci operacyjnej zalecane jest wydzielenie przestrzeni wymiany (swap).

Zdjęcie poniżej przedstawia przykładowy końcowy efekt partycjonowania dysku metodą niestandardową w trybie BIOS/Legacy.

Instalacja Fedora

W przypadku pomyłki w partycjonowaniu możesz zawsze wyedytować wartości w po prawej stronie lub usunąć partycję klikając na przycisk .

Po zakończeniu partycjonowania klinij na przycisk Gotowe. Jeśli dokonane zmiany są prawidłowe, instalator pozwoli kontynuować instalację.

Tryb zaawansowany

Po uruchomieniu opcji zaawansowanej pojawi się narzędzie BLIVET-GUI służące do zarządzania dyskami ficzycznymi i logicznymi. Tu możesz dokonywać zmian na różne sposóby, których opisanie w tym poradniku jest zbyt obszerne. Dlatego też poniżej umieszczone są trzy kluczowe zrzuty ekranu.

Okno główne BLIVET-GUI:

Instalacja Fedora

Tworzenie partycji – przykładowo wypełniony formularz:

Instalacja Fedora

Przykładowy końcowy efekt partycjonowania dysku metodą zaawansowaną w trybie BIOS/Legacy:

Instalacja Fedora

Po zakończeniu partycjonowania kliknij na przycisk Gotowe. Jeśli dokonane zmiany są prawidłowe, instalator pozwoli kontynuować instalację.

 1. Jeśli wszystkie opcje instalatora – Klawiatura, Data i czas oraz Miejsce docelowe instalacji – są poprawne, kliknij na przycisk Rozpocznij instalację.
Instalacja Fedora
 1. Instalator rozpocznie kopiowanie plików i wstępną konfigurację systemu. To może potrwać od kilku do kilkudziesięciu minut w zależności od nośnika i sprzętu.
Instalacja Fedora
 1. Po zainstalowaniu kliknij na przycisk Ukończ instalację.
Instalacja Fedora
 1. Uruchom ponownie komputer – przy uruchomieniu ponownym wyciągnij płytę DVD z napędu lub odłącz podłączony pendrive.
Instalacja Fedora
 1. Przy pierwszym uruchomieniu systemu pojawi się Konfigurator systemu Fedora – kliknij przycisk Rozpocznij konfigurację.
Instalacja Fedora
 1. W kolejnym kroku możesz zezwolić na ustalanie położenia geograficznego urządzenia i automatyczne zgłaszanie problemów dla deweloperów. Obie opcje są dobrowolne i można z nich zrezygnować. Po dokonaniu ustawień według własnych preferencji – kliknij przycisk Dalej.
Instalacja Fedora
 1. Fedora 35 umożliwia dodanie repozytoriów zewnętrznych. Są one źródłem dodatkowego oprogramowania, domyślnie niedostępnego w systemie Fedora – w tym sterownika do kart graficznych NVidia. Zaznaczenie opcji Repozytoria stron trzecich doda do systemu repozytoria:
 • Copr repo for PyCharm owned by phracek
 • repozytorium Google Chrome
 • repozytorium RPM Fusion – Nonfree – NVIDIA Driver
 • repozytorium RPM Fusion – Nonfree – Steam

UWAGA!

Dodane repozytorium RPM Fusion NIE JEST jego pełną zawartością. Aby je uzupełnić po instalacji sprawdź rozdział dotyczący Repozytorium RPM Fusion.


Jeśli posiadasz kartę graficzną NVidia lub korzystasz z oprogramowania – PyCharm, Google Chrome lub Steam, możesz zaznaczyć tę opcję.Po dokonaniu własciwego wyboru kliknij przycisk Dalej.

Instalacja Fedora
 1. Następnie możesz połączyć system Fedora z kontami online. Jeśli nie chcesz tego robić – kliknij przycisk Pomiń.
Instalacja Fedora
 1. Teraz masz możliwość utworzenia nowego użytkownika tego systemu – wpisz Imię i nazwisko (lub ksywkę) oraz nazwę użytkownika, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Instalacja Fedora
 1. Ustaw hasło wpisując je dwukrotnie. Możesz sugerować się wskaźnikiem siły wpisanego hasła. W przypadku, gdy hasło jest zbyt słabe konfigurator może dopytać o potwierdzenie użycia słabego hasła. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
Instalacja Fedora
 1. Konfiguracja została ukończona, możesz kliknąc na przycisk Rozpocznij używanie systemu Fedora Linux.
Instalacja Fedora
 1. Po chwili pojawi się samouczek do środowiska Gnome. Możesz go przejrzeć lub pominąć.
Instalacja Fedora
 1. Gratuluję! Udało ci się zainstalować system Fedora! Teraz możesz rozpocząć korzystanie z systemu.

UWAGA!

Jeśli posiadasz kartę graficzną NVidia koniecznie zajrzyj do rozdziału Sterowniki NVidia! Tam dowiesz się jak zainstalować sterowniki NVidia, aby osiągnąć większą wydajność.


Instalacja Fedora